Matching kandidaat – bedrijf Werkplekleren

Focus op menselijk kapitaal. Transportbeton De Beuckelaer

Transportbeton De Beuckelaer is betrokken bij een hele rist prestigeprojecten die Antwerpen zijn nieuwe elan geven. De opvallende witte sokkel die Zaha Hadids Havenhuis schijnbaar gewichtloos maakt, is daarvan een recent voorbeeld.

Aan boord

Nochtans is Transportbeton De Beuckelaer geen groot bedrijf, zegt Directeur Emile Vertongen. “We hebben geen 50 personeelsleden in dienst. Maar het is wel onze missie om alle mensen die we aanwerven, ook zo lang mogelijk aan boord te houden. En ook zo op te leiden dat ze zich goed voelen en blijven voelen, zowel in hun eigen job als bij ons bedrijf.”

 

Hoe gaan die aanwerving en retentie van personeel praktisch in hun werk?

Emile Vertongen: “Het is voor mij een constante om het eerste gesprek altijd persoonlijk en heel grondig te voeren. We hebben hier vandaag betonmixerchauffeurs in dienst die al 25 jaar en meer bij ons werken – dat zegt al iets. Er is nagenoeg niets zo erg als continu nieuwe mensen te moeten selecteren en opleiden om ze korte tijd later terug te zien verdwijnen. Iedereen die hier werkt, heb ik zelf gehoord de eerste keer dat hij zich aandiende.”

 

Waarden

Voor Emile Vertongen is dat eerste gesprek het allerbelangrijkste: “Beide partijen praten immers nog onbevangen met mekaar. Van mensen die open zijn en vrijuit vertellen, kan je zelf ook veel leren. Voor mij is dit een moment waarop je voelt: brengt een samenwerking iets bij, of brengt ze niets bij. We zoeken mensen die standvastig zijn en respect hebben.”

 

Sector

Via zijn contacten binnen Fedbeton kreeg Emile Vertongen op een gegeven moment te horen dat bepaalde collega-bedrijven moeite hadden om geschikt personeel te vinden. Vertongen gaf deze sectorale verzuchting door aan Talentenwerf. “Ik gaf ook aan dat een BMC-opleiding voor werkzoekenden kans op slagen zou hebben. Daarop zocht Talentenwerf contact met andere bedrijven om te polsen of daar voldoende draagvlak was. Daarna bekeken we samen wat er in zo’n opleiding moest zitten: rijbewijs, attest van medische schifting, code 95, VCA en dergelijke. Dat namen we allemaal mee in het traject van Talentenwerf.”

 

Talentenwerf zocht vervolgens werkzoekenden met een rijbewijs CE en bood de geselecteerden een BMC-traject aan waarin ze de overige documenten en attesten konden behalen.

Emile Vertongen: “Zijn dit volleerde mixerchauffeurs als ze in een bedrijf beginnen? Neen, maar ze starten allesbehalve from scratch. Heel wat noodzakelijke stappen zijn vooraf uit handen genomen van het bedrijf dat aanwerft. Dat is een grote plus. Daarna is het aan het bedrijf om zelf te zorgen voor volwaardige kandidaten die verder op maat van de firma zijn opgeleid. Want een BMC bij Transportbeton is niet dezelfde als iemand bij collega Van Pelt of bij Inter-Beton. Het zijn andere structuren, andere mensen en accenten. Dergelijke finetuning kan enkel in het bedrijf zelf gebeuren, maar de gezonde basis is gelegd tijdens de werkzoekendenopleiding. Trouwens, ik vind het positief dat wij werkzoekenden mee hebben geactiveerd. De slogan ‘ze willen niet werken’ hoor je al te vaak, maar klopt meestal niet.”

 

De eerste editie van de werkzoekendenopleiding was een succes, met 100% doorstroom. De tweede editie gaat ook die richting uit. Met deze twee trajecten krijgt de sector er maar liefst 17 nieuwe, volledig geattesteerde BMC’s bij voor de Antwerpse regio – en dit op een goed jaar tijd.

 

 

Wat maakt het beroep BMC zo bijzonder?

 

Emile Vertongen: “Je mag het beroep niet onderschatten. Met de vrachtwagen rijden is er maar een klein onderdeel van. Stiptheid is bijvoorbeeld uiterst belangrijk. Kom je in de ochtend al een halfuur te laat, verpest je een hele dag de planning. Ook leervermogen is een vereiste, want wie instaat voor transport en levering, moet ook wat van betontechnologie kennen. Naast lezen én begrijpen, moet je ook goed kunnen schrijven om op de leveringsdocumenten correct te kunnen beschrijven wat er met onze producten op de bouwplaats gedaan wordt. Goed Nederlandstalig zijn is voor ons een breekpunt, want het betreft wettelijke documenten. De chauffeur moet bij dit alles ook altijd zijn kalmte en hoffelijkheid bewaren. En dat tegen een achtergrond van tijdsdruk, mobiliteitsproblemen en ongeduldige klanten én collega’s”.

 

Veel mensen zouden volgens de directeur van Fedbeton schrikken van een dagje meerijden in een betonmixer. “Daarom vind ik de kijkstages in de Talentenwerf-opleiding zo’n troef. Als ik normaal geïnteresseerde kandidaten zie, stel ik de job steeds zo slecht mogelijk voor (lacht). Maar de kijkstages met Talentenwerf zijn daar veel beter voor: eindelijk hebben we een wettelijke manier om mensen te laten meerijden. Zij zien zo de échte job, aan boord van de betonmixer. En tegelijk schat ons eigen personeel de kandidaat mee in.” Vorig jaar heeft Transportbeton De Beuckelaer dan ook twee mentoren opgeleid: de kwaliteitsingenieur volgde een mentoropleiding om kwaliteitsopleidingen te geven aan collega-werknemers; één mixerchauffeur met 15 jaar ervaring volgde een mentoropleiding om zijn nieuwe collega’s mee te helpen integreren en opleiden in het bedrijf.”

 

Voor zijn werknemersopleidingen van arbeiders PC 124 doet Transportbeton De Beuckelaer een beroep op tussenkomsten in de opleidingskost vanwege Constructiv. Het bedrijf kent goed de weg naar de stelsels weekdag- en winteropleiding. Die worden onder meer benut voor de specifieke opleiding betonmixerchauffeur en de opleiding vakbekwaamheid. Dankzij de samenwerking tussen de onderstaande sectorbedrijven, de sectorfederatie Fedbeton en Talentenwerf kon de werknemersopleiding betonmixerchauffeur voor het eerst ook aan werkzoekenden worden aangeboden. Deze opleiding wordt door de Federatie voor Stortklaar Beton, FedBeton georganiseerd in opleidingscentra van VDAB en Forem, en was normaal exclusief toegankelijk voor bouwvakarbeiders en zelfstandigen.

 

De eerste editie van de Talentenwerfopleiding voor werkzoekenden werd mee getrokken door Fedbeton en de betoncentrales van Transportbeton De Beuckelaer, Inter-Beton en Bouwmaterialen Van Pelt. Daar kwamen in de tweede editie nog twee bedrijven bij, met name Kerkstoel Beton en Gebroeders De Rycke. Wat Vertongen vindt van opleiden met concullega’s? “Goed opgeleide mensen, zowel het vast personeel als de nieuwe krachten, zijn de basis van ons aller goed functioneren. Of de individuele chauffeur nu bij ons is opgeleid of elders, het gaat altijd om de waardigheid van het beroep. Die kennis is een plicht, we moeten de norm hoog houden.”

(Constructiv Info – foto’s: Transportbeton)

(Betoncentrale Transportbeton Schoten)