Opleiding

Opleiding voor klassen op Oosterweelwerf Linkeroever

In het najaar van 2021 wordt nog een opleiding voor onderwijs georganiseerd.

 

Kom met je klas een opleiding volgen op Oosterweelwerf Linkeroever. We bieden je de kans om een praktijkgerichte opleiding op de werf te plannen voor je klas. En wat je klassikaal leert, kan je meteen in het écht gaan bekijken.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Laat ons weten welke praktijk jij met je leerlingen wil aanscherpen en wanneer dat het beste past in je agenda. Wij voorzien dan – in overleg met de werf – een opleiding op maat.

Volgende mogelijke opleidingen kunnen als inspiratie dienen, maar we staan ook open om met jouw voorstel aan de slag te gaan:

  • Bekisten: dit is een praktijkopleiding op de Oosterweelwerf waarbij leerlingen kennismaken met het monteren van systeembekisting. De bedoeling is om een reëel object op de werf deels na te bouwen aan de hand van bekistingsmaterialen, plan en proefopstelling. Het echte object en de grotere context van de werken worden belicht tijdens het aansluitende werfbezoek.
  • Veilig werken op de werf: in het bouwonderwijs is er aandacht voor veilig werken binnen de mogelijkheden van de technische schoolomgeving. De realiteit van een bouwwerf verschilt echter van de schoolomgeving. Daarom is het nuttig om hiervoor een opleiding op een concrete werf te organiseren. In deze opleiding leggen leerlingen onder begeleiding van een deskundige en hun eigen leerkracht een traject af op een reële bouwwerf waarbij (potentieel) risicovolle situaties aangeduid worden en bekeken wordt hoe deze risico’s vermeden kunnen worden.
  • Toepassing en gebruik van batterijen op een bouwwerf: Alle bouwwerven hebben nood aan één of meerdere energiebronnen om het bouwproject te realiseren. Een tijdelijke elektrische installatie wordt meestal tijdens de bouw zo klein mogelijk gehouden waardoor het gebruik van door batterijen aangestuurde kleine apparatuur meer en meer ingang vindt. Jongeren uit het bouwonderwijs hebben weet van de courante huishoudelijke toepassingen maar beseffen onvoldoende de belangrijke toegevoegde waarde van deze energievorm en de wijzigingen die dit teweeg brengt in de organisatie van de bouwwereld. Met deze opleiding maken we de jongeren bewust van de mogelijkheden en de gewijzigde risico’s op de bouwwerven.

Geen registraties meer mogelijk!