Werkplekleren

Opleidingen in de bouwsector versus knelpunten

De nieuwe VDAB-lijst met knelpuntberoepen is pas verschenen. Dat zijn beroepen waarvoor er te weinig kandidaten zijn die beantwoorden aan het vereiste profiel. Onder meer omdat er geen of geen goede opleidingen voor bestaan.

Ook de bouwsector kampt met een tekort aan arbeidskrachten. En dat tekort vergroot. Bouwbedrijven vinden geen kandidaten uit de gewenste studierichting of de kandidaten missen de juiste ervaring of specifieke kennis voor de job. Talentenwerf biedt bouwbedrijven oplossingen op maat om goeie kandidaten te vinden voor moeilijk in te vullen vacatures.

Talentenwerf focust zich op de knelpuntberoepen voor bouwvakarbeiders. Door opleidingsprojecten te organiseren met het oog op dergelijke jobs, helpt Talentenwerf bouwbedrijven uit de provincie Antwerpen aan werknemers met de competenties die ze het hardst nodig hebben. Ze leiden de kandidaat-bouwvakkers duurzaam op naar meer werkzekerheid. De opleiding gebeurt op de werf zelf, de plek waar ze uiteindelijk zullen werken.

Het veertigste project van werkplekleren dat Talentenwerf recent lanceerde, brengt cursisten de competenties van natuursteenbewerker bij. Maar ook andere beroepen worden op maat van bouwbedrijven aangeleerd in een opleiding, zoals buitenschrijnwerker, onderhoudstechnicus voor centrale verwarming, dekvloerlegger (chapper), CNC-operator houtbewerking of betonmixerchauffeur.

Erg veel kandidaten die succesvol een traject van werkplekleren doorliepen, zijn aan de slag in de bouw. Met een vast contract. Omdat ze gemotiveerd zijn, want anders laat Talentenwerf ze niet starten. Maar ook omdat ze voor een knelpuntberoep kozen. Zo wordt aanwerven in de bouwsector vanzelf succesvol matchen!

De film over de opleiding natuursteenbewerker toont dit project in de praktijk. Voor de opleiding werkt Talentenwerf samen met het onderwijs, de arbeidsmarkt en bouwbedrijven, die daarbij een realistische en actuele input leveren voor de opleidingen.