Werkplekleren

Rekruteren in de bouw: tips van Talentenwerf

Mondjesmaat weerklinken berichten van een economische heropleving. Meer en meer bedrijven zouden overwegen om personeel aan te werven. Voor bouwbedrijven met deze positieve vooruitzichten is het raadzaam om niet halsoverkop te rekruteren. Want goeie kandidaten voor jobs in de bouw liggen hoe dan ook niet dik gezaaid. Daarom biedt Talentenwerf deze gouden tips voor de succesvolle aanwerving van bouwvakarbeiders aan. Stuk voor stuk zijn het strategieën die sinds de start van Talentenwerf succesvol bleken bij het rekruteren, selecteren én opleiden van passend personeel.

1 – Publiceer jouw vacature via een weldoordachte kanalenmix. Treed buiten de vertrouwde paden en ga verder dan de regionale persblaadjes. Vul het vacaturemeldingsformulier van VDAB in. Plaats de vacature op je eigen website en investeer in gesponsorde berichten via de Facebook-, LinkedIn- en andere profielen van uw bedrijf. Vergeet ook niet wat vaak nog het best werkt: zorg dat je collega’s, vrienden, kennissen en familie mee uitkijken naar kandidaten die in aanmerking komen voor de job. Deel en vind!

2 – Laat de ‘opgespoorde’ en weerhouden kandidaten van dichtbij kennismaken met je bedrijf, dompel ze onder in het atelier of op de werf. Wanneer je een groepje kandidaten uitnodigt op werfbezoek, zie je wie interesse toont en waar de drive en het inzicht zitten. En die screening verloopt op een natuurlijke, meer ongedwongen wijze dan tijdens een klassiek gesprek. Dat volgt sowieso nog.

3 – Beperk je in de gespreksfase niet tot praten alleen, maar organiseer een praktische proef. Want ook al is een kandidaat-bouwvakker eerst wat zenuwachtig of introvert, misschien kent hij zijn vak of wil hij het zich graag heel snel eigen maken. Organiseer daarom enkele praktijktests die peilen naar basiskennis en –inzicht. Ook attitudes en het al dan niet goed kunnen werken in een team vallen zo af te leiden.

4 – Wees zo objectief mogelijk in de gespreks- en testfase. Laat je oordeel niet afhangen van het ‘gevoel’ van de boekhouder of de secretaresse. Investeer gewoon meer tijd in de pre-aanwervingsfase. Bepaal op voorhand duidelijk wat je tijdens de sollicitatierondes wil kunnen aan- of afvinken en ga voor de beste keus. Dat kost wat meer voorbereiding, maar het bespaart de last van een foute selectie.

Deze stappen zijn een goede start. Ze bieden een waardevol inzicht in de kandidaten, in hun sterktes en werkpunten. Om hun potentieel helemaal te doen spreken, dien je het verder op te (laten) leiden. Breng de vereiste competenties in kaart en maak een opleidingsplan. Stel een mentor aan en stuur je kandidaat mee op de werf of in het atelier. Enkel daar zijn de heel specifieke bouwtaken en bouwtechnieken te leren.

Lijkt dit alles je te complex of tijdrovend? Contacteer dan Talentenwerf!