Op werfstage Talentenwerf

Stages op de werf van het oud Gerechtshof

De binnenrestauratie en herbestemming van het oude Gerechtshof aan de Britselei is sinds eind 2019 gestart. Talentenwerf is met de bouwheer Regie der Gebouwen overeengekomen om op deze werf competentieversterkende stages te organiseren, van minstens twee en maximaal vier weken, in totaal voor 200 stagedagen. In het voorjaar konden 3 stagiairs al gedurende een maand meewerken met de ploegen van aannemer Artes.

Na het bouwverlof gingen opnieuw twee werkzoekenden met bouwervaring op stage in het oud Gerechtshof, dat momenteel in de fase van de afronding van de ruwbouw zit.

Structurele ingrepen

Het oude gerechtshof dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en wordt zoveel mogelijk in ere hersteld. Tegelijk worden er nieuwe functies toegevoegd aan het gebouw, dat van een grotere lichtinval, een beter ruimtegebruik en dito circulatieplan zal genieten.

Er dienen dus nogal wat structurele wijzigingen te gebeuren aan de binnenkant, zoals nieuwe openingen en een liftkoker maken. In het voorjaar van 2020 liepen drie cursisten van Talentenwerf stage tijdens deze werken, een bekister, een metser en een allround medewerker. Na het bouwverlof zijn twee andere werkzoekenden, een metser en een bekister, aan de slag gegaan.

©MakeMe

De foto boven toont een digitaal beeld van de vernieuwde buitenzijde van het oud gerechtshof aan de Britselei, aan de kant van de Anselmostraat.

In de fotogalerij hieronder (foto’s: Talentenwerf) zie je beelden van de werkplek van onze stagiairs in het gerechtsgebouw. Je ziet onder meer de liftkoker die ze hebben gemetseld en bekist.