Werkplekleren

Zélf opleiden: wat heb je nodig?

Toegegeven, er bestaan flink wat bouwopleidingen. Maar wie zoekt naar geschoolde werknemers om zijn knelpuntjobs in te vullen, botst vaak tegen de grenzen van het klassieke opleidingsaanbod. De geschikte man voor die specifieke job is niet te vinden. Daarom kneed je hem best zélf.

Onbegonnen werk, horen we je al denken? Niet als je je laat bijstaan door Talentenwerf én indien je voldoet aan deze vijf – niet zo moeilijke – voorwaarden:

1. Je hebt écht nood aan goed opgeleid personeel
De werkkrachten die je zoekt, zijn niet – of amper – te vinden. Je activiteiten zijn zo specifiek dat er geen schoolse of naschoolse opleidingen voor bestaan, of toch niet van die aard dat ze jouw eisen perfect inlossen. Terwijl jij wel handen tekortkomt: mensen die straks de kneepjes van het vak leren, kunnen minstens rekenen op een uitgebreide stageperiode en misschien zelfs op een vast contract.

2. Je beschikt over de nodige tijd
Geld hoef je niet te investeren in het opleidingstraject dat Talentenwerf voor je uitwerkt, maar tijd wel. We zoeken immers werkkrachten voor joùw sector – voor jouw onderneming zelfs, als alles meezit. Je moet dus mee de geschikte kandidaat kiezen: je voert samen met Talentenwerf de selectiegesprekken, zetelt in de jury die het vooropleidingstraject beoordeelt, en neemt deel aan de evaluatiemomenten.

3. Je hebt een ervaren mentor klaarstaan
Na een vooropleiding door Talentenwerf gaan de kandidaten aan de slag op de werf. Daar worden ze opgeleid door een ervaren medewerker uit je bedrijf, die daarin ondersteund wordt door Talentenwerf. Je moet je werfleider of vakman dus wel even kunnen delen met een bende leergierige bouwvakkers.

4. Je hebt een werf en materiaal ter beschikking
Al doende leert men, en dus gaan de kandidaten ook echt aan de slag bij jou. Je moet dus een werf of atelier ter beschikking hebben. En natuurlijk ook je machines en werkmateriaal toevertrouwen aan de vakmannen in opleiding.

5. Je hebt een duidelijk beeld van de ideale werkkracht
Als ervaren rot in het vak weet je als de beste uit welk hout jouw bouwvakarbeiders gesneden moeten zijn. Aan jou om die ideale werkkracht te schetsen en zijn competenties vast te leggen. En om ook al eens na te denken over hoe we die competenties kunnen aanleren. Zo teken je de krijtlijnen van ons opleidingstraject mee uit.