Criterium 3: Verricht de leerling deze arbeid in gelijkwaardige omstandigheden als de werknemers van een bedrijf?