Werfplekleren

Via het werfplekleren met Talentenwerf geeft u uw (potentieel) toekomstige bouwvakarbeiders zelf de skills die u te kort komt op uw eigen werven. Dat gaat als volgt in zijn werk.

VW2A5149

Van werfplekleren naar aanwerven

Wij zijn ervaren in opleiden op maat van bouwbedrijven. Op dit kaartje ziet u de bedrijven die reeds één of meer tewerkstellingsprojecten hebben uitgewerkt, samen met ons en op hun eigen werven en/of bedrijfssites. Het zijn er ondertussen al meer dan dertig. Ze kampten vroeger allemaal met vergelijkbare aanwervingsproblemen. Kampten, want door een opleiding zelf te (laten) organiseren, zijn die problemen inmiddels verleden tijd.

Bovendien hebben de kandidaten die de Talentenwerf-opleiding hebben volbracht ook effectief werk. Meestal bij het opleidingsbedrijf, soms elders. Maar altijd genieten ze veel meer kansen op de arbeidsmarkt dankzij hun nieuw verworven competenties. Opleiden op maat van bouwbedrijven is dus een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Voor de bouwbedrijven, voor de cursisten én ook voor ons. Wij gààn immers met volle kracht voor de bouwbedrijven en voor de tewerkstelling in de sector.

Wat heeft u nodig voor werfplekleren?

Het gerichte opleidingstraject dat Talentenwerf voor u uitstippelt, volledig op maat van uw bedrijf, kost u geen geld. Het kost u enkel wat tijd. We vragen immers dat u het traject mee inhoud geeft: aan welke vereisten moeten de kandidaten voldoen en wat moeten ze juist kunnen, om uw vraag te beantwoorden?

Wij zoeken vervolgens de kandidaten voor die opleiding via onze uiterst sterke kanalenmix. Wij organiseren ook de infosessies, bedrijfs- en/of werfbezoeken en praktische proeven om de kandidaten grondig te screenen. Van in het begin starten we al met de selectie van de meest capabele en gemotiveerde onder hen, volledig in samenspraak met u. Zo weet u dat de geïnvesteerde tijd zeker geen verloren moeite was.

foto_nieuws_5

Om ook met de geselecteerde kandidaten aan de slag te kunnen, vragen we verder dat u een ervaren mentor of ploegleider ter beschikking stelt. Deze persoon zet de kandidaten aan het werk op de werf of werven die u ons uiteraard ook ter beschikking stelt, net zoals materiaal en machines waar nodig. Eigenlijk steunt u ons gewoon bij het opleiden van uw personeel. Eenvoudiger kan niet, voordeliger evenmin.