Disclaimer Privacy

Talentenwerf is als feitelijke vereniging een samenwerkingsverband tussen VDAB Antwerpen, Stad Antwerpen, Constructiv Antwerpen en Provincie Antwerpen met volgende contactgegevens:
Talentenwerf
Theodoor Van Rijswijckplaats 8 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 03/224.78.02

Talentenwerf verzamelt minimale persoonsgegevens in het kader van infosessies, stages, werfbezoeken, opleidingen en andere initiatieven ten behoeve van personen die zich vrijwillig inschrijven voor deze initiatieven en daarmee aan Talentenwerf hun toestemming geven om gecontacteerd te worden door medewerkers.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in een afgesloten database, waar ze gedurende de looptijd van een bepaald project (maximaal een halfjaar) worden bewaard en daarna vernietigd. Ieder persoon kan te allen tijde deze gegevens opvragen en indien gewenst ook vragen deze te verwijderen.

Enkel de medewerkers van het samenwerkingsverband Talentenwerf krijgen inzage in deze gegevens en alleen waar en wanneer dat strikt noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties; ze worden zeker niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie.

De persoonsgegevens worden zoals vermeld maximaal een halfjaar bewaard. Meestal worden deze nog sneller verwijderd, van zodra een bepaald initiatief (bijvoorbeeld een infosessie, een opleiding of ander) is afgelopen.

Personen van wie dergelijke persoonsgegevens worden bewaard kunnen zoals vermeld vragen deze onmiddellijk te verwijderen en kunnen steeds klacht indienen bij de Privacycommissie.

Geen enkele persoon is, noch contractueel, noch wettelijk, verplicht om zijn/haar gegevens te verstrekken. Het indienen van persoonsgegevens is, net zoals de deelname aan de initiatieven van Talentenwerf, volledig vrijwillig.