Veiligheid voorop tijdens werfbezoeken aan de Oosterweelwerf

We heten jullie van harte welkom op een van de grootste werven in West-Europa! Om alles vlot en veilig te laten verlopen, vraagt bouwheer Lantis van jullie enkele belangrijke acties:

 • Plan je bezoek steeds op voorhand in via Talentenwerf. Onaangekondigde bezoekers krijgen geen toegang tot de werf.
 • Meld je bij aankomst aan bij het onthaal.
 • Ga nooit zonder begeleiding op de werf. Blijf bij elkaar en volg de instructies van de werfbegeleider.
 • Hou op de werf altijd jouw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aan: helm, fluohesje en verstevigde schoenen. We stellen PBM’s ter beschikking in verschillende maten.
 • Kijk goed uit voor andere voertuigen of medewerkers op de werf. Zorg dat ze jou steeds kunnen zien en maak voldoende plaats voor hen om te passeren.
 • Deponeer afval in de daarvoor voorziene vuilbakken.
 • Meld gevaarlijke situaties of ongevallen aan de werfbegeleider. Volg de instructies van de werfbegeleider bij noodgevallen.
 • Respecteer signalisatie en verkeersborden.
 • Bezoekers mogen niet zelf op de werf een voertuig besturen, tenzij met expliciete toestemming van de hoofdaannemer.
 • Gebruik geen alcohol of drugs.
 • Actieve werfzones zijn niet altijd geschikt voor minder mobielen en minderjarigen. Bespreek deze zaken met de werfbegeleider voor het bezoek.
 • Leef de veiligheidsvoorschriften na. Die krijg je bij het onthaal voor je bezoek.

Er werd de voorbije maanden veel geschreven over de PFOS-vervuiling in de omgeving van de Oosterweelwerven op Linkeroever en Zwijndrecht. Lantis garandeert de veiligheid en gezondheid van iedereen die onze werf bezoekt. Heb je toch nog vragen hierover en vind je het antwoord niet terug in de onderstaande lijst? Neem dan contact op met info@talentenwerf.be en we antwoorden zo spoedig mogelijk.

Is er enkel PFOS gevonden op de werven op Linkeroever?

De grootste verontreiniging werd inderdaad gevonden in Zwijndrecht/Linkeroever, dus ook op de Oosterweelwerven ‘Linkeroever’ en ‘Scheldetunnel’ op de linkeroever. Op de rechteroever werd er enkel PFOS gevonden in het slib van het Lobroekdok. Op andere plaatsen wordt nog extra onderzoek gevoerd naar de aanwezigheid van PFOS.

Is het PFOS-gebied duidelijk afgebakend op de werf?

Neen, dit wordt niet fysiek aangeduid op de werf. Daarom is het belangrijk dat er steeds begeleiding is op de werf van iemand die de zones wel kent.

Komen bezoekers ook in het vervuilde gebied?

Voorlopig organiseren we geen bezoeken in PFOS-zones. Rondlopen in een gebied waar PFOS werd aangetroffen in de grond, is op zich niet onveilig. De vervuilde grond is pas gevaarlijk wanneer die via contact met jouw mond wordt ingeslikt, bijvoorbeeld bij het eten. Daarom is goede handhygiëne belangrijk.

Kan er ook vervuilde grond via de lucht tot bij de bezoekers komen?

Lantis neemt alle mogelijke maatregelen om dat te vermijden. Grondhopen worden afgedekt en sproeiwagens houden de grond vochtig om stofvorming te vermijden. Intussen werden al meerdere onderzoeken gevoerd op en naast de werf, op verschillende plaatsen en tijdstippen. Slechts op één meetpunt werd er PFOS gevonden, maar in een concentratie die onder de gezondheidsgrens van de EFSA ligt. Dit toont aan dat de maatregelen die we nemen, goed werken.

Wat met de mensen die in de vervuilde zone werken?

Lantis legt hoge veiligheidseisen op aan het eigen personeel en vraagt hetzelfde voor iedereen die op de werf komt werken. Zo moet iedereen eerst een opleiding volgen over veiligheid op de werf. Bovendien krijgen de mensen die in PFOS-gebied aan het werk gaan, nog een extra briefing om te wijzen op de specifieke veiligheidsvoorschriften.
Voor werken in de grond met PFOS-verontreiniging werden immers bijkomende beschermende maatregelen opgesteld indien fysiek contact met de grond mogelijk is. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de verplichting om een stofmasker te dragen in een stoffige omgeving, of lichaamsbedekkende werkkledij en handschoenen te dragen wanneer men in contact komt met PFOS-houdende grond.
Op de werf rijdt een waterkar die de grond besproeit. Daarmee wordt de verspreiding van PFOS-grond via stofvorming tegengegaan. In geval van een zeer droge periode worden er meerdere waterkarren voorzien. Daarnaast wordt er ook een veegwagen ingezet om opwaaiend zand te verzamelen. Dat zand blijft vervolgens in de werfzone.
In de werfketen zijn er borstels voorzien om schoenen proper te maken en gepaste reinigingsmiddelen om de handen te wassen. De werfketen worden meerdere keren per week gereinigd door een gespecialiseerde firma. Het personeel van die firma is ook op de hoogte van de relevante PFOS-informatie.