Werken in de bouwsector is werken in groep

Werken in de bouwsector is werken in groep

Ploeg, ploegbaas, teamspirit… Deze woorden vallen regelmatig op de werf. Want werknemers werken in de bouwsector vaker samen dan apart. Maar wat is juist de meerwaarde van al dat samenwerken?

 

 

Leren van elkaar

In groep werken. Ook in de bouwsector biedt het heel wat meerwaarde: want een gevarieerd team betekent ook een grote variëteit aan kennis, werkwijzen en oplossingen. Perfect dus om elkaar te inspireren of bij te sturen. Het groentje op de werf brengt nieuwe theorieën van school mee, terwijl de oudste bouwvakarbeider heel wat kennis uit de praktijk aanbrengt. Dankzij die verscheidenheid van input, leren de teamleden dus  heel wat bij van elkaar

 

Steun van de groep

Teamleden bieden elkaar ook morele en fysieke steun: ze helpen elkaar een handje als er te veel werk is of zoeken mee naar een oplossing als een probleem erg complex is. Zeker bij veel en zwaar werk, zoals in de bouwsector, is de steun van een groep welkom.

 

Samen werken maakt gelukkig

Bouwvakarbeiders die in een goed team zitten, gaan met plezier werken. En daar is een reden voor: er worden immers drie van hun basisbehoeften ingevuld. Ze hebben een individuele verantwoordelijkheid, die hen een gevoel van autonomie geeft. Ze voelen zich betrokken, omdat ze deel uitmaken van een groep waarin iedereen hetzelfde doel nastreeft. En ze kunnen iets bijdragen aan dat team, waardoor ze zich competent voelen. Wie die optelsom van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en competentie kan maken in zijn job, is en tevreden werknemer. En die wil elke werkgever in z’n team hebben, toch?!

 

Bent u ook van mening dat leren en werken in de bouwsector een groepsgebeuren is? Neem dan een cursist op in je team en leer hem de kneepjes van het vak. Talentenwerf helpt je hierbij.